logoline

Log in

Onze lesmethode

 

Manier van lessen bij rijschool Uzman
De lessen bij rijschool Uzman duren een uur. In de lessen legt de instructeur jou alle technische handelingen duidelijk uit. Aan de hand van de vorderingen beoordeelt de instructeur je bereikte niveau. Zo kunnen we de aangeleerde vaardigheden uitbreiden. Rijschool Uzman oefent op het steeds zelfstandiger uitvoeren van de rijvaardigheidshandelingen. Uiteraard werken we ook aan het verhogen van het verkeersinzicht. Op die manier werkt je samen met de instructeur toe naar het einddoel: een bewuste bestuurder worden, die in staat is zelfstandig en veilig door het verkeer te bewegen.

De juiste voorbereiding voor het examenRIS_Logo_FC2.jpg
Zodra de instructeur vindt dat je er aan toe bent, ga je de snelweg op.Op die manier kunnen we het invoegen en uitvoegen goed oefenen. Als je alle vaardigheden onder de knie hebt en de instructeur vindt je niveau goed , vragen we samen het examen aan. 


Rijopleiding in Stappen (RIS methode) 
De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij u stap-voor-stap leert rijden. Hiermee bent u beter voorbereid op deelname aan het verkeer. Bij de Rijopleiding in Stappen gaat steeds een stap verder als u de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat u iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloopt u op deze manier 39 ‘gebruiksaanwijzingen’ (scripts webkasino.at/softwarehersteller/), verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden uw kennis en vaardigheden getoetst. Een rij-instructeur van uw eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af. In de derde toets kunt u kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft u tips ter verbetering. Bovendien kunt u voor de auto vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR. In de RIS krijgt u ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat u zich thuis op uw rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.

De voordelen op een rijtjeimage.jpg
•Fors hoger slagingspercentage
•Hoge kwaliteit van de rijopleiding
•Stap-voor-stap aanpak
•Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
•Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart.

Banner 468 x 60 px