logoline

Log in

Huisregels

 • De betaling van de les geschiedt aan het begin van de les. Mocht je om welke reden dan ook hier niet aan kunnen voldoen, meldt dit dan aan begin van de les. 
 • De leerling zorgt ervoor op tijd op de afgesproken plaats aanwezig te zijn. Is de leerling te laat dan wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Wanneer de leerling dan nog niet is gearriveerd, zal de instructeur weggaan en heeft de rijschool recht om deze les in rekening te brengen.
 • In overleg kan ook een andere ophaal of wegbrengpunt worden afgesproken. Aangezien de rijschool in het laatste geval geen verantwoordelijkheid aanvaardt, is het goed jezelf ervan te overtuigen dat de ophaalplaats ook in de agenda wordt opgenomen.
 • Wanneer de leerling opgehaald moet worden op een andere adres, dient de leerling 45 minuten voor de afgesproken tijd herrinnering te sturen (middels sms, whatsapp) aan de instructeur. 
 • Onze lesuren duren 60 minuten. Bedenk hierbij wel dat de tijd ingaat op het moment dat de auto bij jou voor de deur staat en eindigt op het moment dat je uitstapt!
 • Door verkeersomstandigheden kan het voorkomen dat je de ene keer een paar minuten langer en de andere keer korter lest. Mocht dit regelmatig in jou nadeel uitvallen zonder dat daar ook wel eens “voordeel” tegenover staat, schroom dan niet dit te melden.
 • Indien een afspraak niet minimaal 36 uur van te voren wordt afgezegd wordt heeft de rijschool recht op om deze lesprijs door te berekenen.
 • Uitzonderingen op bovenstaande regels en voorwaarden zullen per geval door de rijschool worden beoordeeld en over de uiteindelijke beslissing kan niet worden gediscussieerd.
 • Een praktijkexamen wordt alleen aangevraagd als je door de rijschool in staat wordt geacht deze met succes af te ronden.
 • Mocht je zelf het idee hebben dat je er klaar voor bent, vraag dan waar het nog aan schort, je instructeur zal het je graag en duidelijk uitleggen.
 • Wanneer je onverhoopt voor je eerste examen zakt, zal een nieuwe datum worden gezocht.
  Het is dan wel verplicht om ten minsten 5 rijlessen te volgen ter voorbereiding voor de herexamen. De reden hiervoor is dat wij dan kunnen werken aan de redenen waardoor je bent gezakt en om routine te behouden.
 • De leerling is verplicht om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar examens en toetsen van CBR. Wanneer een examen of een toets niet doorgaat wegens geen aantoonbare geldige legitimatiebewijs kan de rijschool niet verantwoordelijk stellen de openstaane kosten moeten wel betaald worden door de leerling.
Banner 468 x 60 px